HemVälkommen till Gärdesskolans  Webbtidning om Vilseledning. Här kommer elever ur år 8:a publicera sina artiklar och reportage om Fake News, faktaresistens, trollfabriker, propaganda och konspirationsteorier.

Vad är då vilseledning? Vad har en kurs i vilseledning i skolan att göra?  Vilseledning har förekommit i alla tider och har många gånger varit ett bra politiskt verktyg i konflikter där viktiga värden står på spel. Det tyska Nationalsocialistiska Arbetarpartiet aka Nazisterna under andra världskriget vilseledde den Tyska befolkningen genom att tex säga att judarna var på väg att ta över alla viktiga poster i samhället och att det alltså var judarnas fel att börsen kraschat i New York och att västvärlden drivits in i en ekonomisk kris. I tidningar, radioapparater, i skolböcker och i landets biografer vällde buskapet ut att det fanns en judisk plan att ta över hela världen. Att Tyskland hade förlorat första världskriget skyllde man också på judarna. 

Om journalister kritiserade den här teorin om den judiska världskonspirationen så påstod Nazisterna att journalistens tidning drevs av kommunister och judarsom försökte mörka sanningen.

Det kan finnas olika motiv till att man vill vilseleda, till exempel vinningslystnad eller hämndbegär, försöka lura varandra.

Lyckad vilseledning går alltså ut på att någon ges en förvrängd bild av en del av verkligheten och på grund av detta beter sig så som sändaren önskar. I Tysklands fall innebar den här vilseledningen att folket började tro på det som stod i tidningarna. Man gav sedan sin röst på Nazistpartiet och Adolf Hitler kunde komma till makten. Under hans tid vid makten blev judarna mer och mer hatade och få människor sa emot när man började stifta lagar som mer och mer begränsade judarnas rättigheter. Den här vilseledningen slutade med att man i slutändan kunde beordra mord på hela den judiska befolkningen.


Om någon ljuger och vilseleder kan det leda till att personer får ett nytt sätt att tänka på eller värdera ett visst fenomen. Dessa nya tankar kan i sin tur så småningom utlösa utåtriktade handlingar.

En del säger att PR, lobbying, eller reklam, alltså fullt lagliga och vanliga verksamheter i det demokratiska samhället också kan vara vilseledning. Denna kurs handlar om den slags vilseledning i form av rena lögner eller halvsanningar som medvetet sprids för att påverka människor i en viss politisk riktning. 

Syftet med att göra denna webbplats är medvetandegöra eleverna om hur dagens teknik kan påverka vad vi tycker och tänker. Vi vill belysa hur man genom informationsteknik kan skapa opinioner på ett sätt som inte var möjligt för bara några år sedan. Vi vill rusta eleverna för framtiden, så att de i sitt vuxna liv kan fatta sina beslut utifrån korrekt information genom att vara källkritiska. Det är viktigt, därför att om vi börjar fatta beslut på ensidig eller falsk information, så tappar vi demokratins mest grundläggande förutsättning.

Så välkomna till vår Webbtidning för att ta del av elevernas tankar om detta viktiga ämne. Vi är oerhört stolta över deras kloka reflektioner och kunskaper.

Anna Hälinen, Laila Westergren & Caroline Jonsson Wallin, SO-lärare, Gärdesskolan, Sollentuna


Bild: Anna Hälinen, Gärdesskolan, Sollentuna

.font-ruler-content::after {content:”@#$%%^&*~IAO”}

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Creative Commons-licens
Hela denna Webbtidning är licensierat under en Creative Commons Erkännande-DelaLika 2.5 Sverige Licens.

Epost till oss: anwen_s@edu.sollentuna.se